Wednesday, April 21, 2021   

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE WSI KORYTA

Wieś Koryta leży na południu Niziny Wielkopolskiej w województwie wielkopolskim, w południowej części powiatu ostrowskiego na północnych obrzeżach gminy Raszków, nad rzeką Lutynią. Liczy 360 mieszkanców, a grunty zajmują 283 ha. Siedzibą gminy jest miasto Raszków liczące około 2000 mieszkańców, leżące 10 km na południe od Koryt. 12 km dalej w kierunku południowym leży siedziba powiatu - Ostrów Wlkp. liczący około 80 tyś mieszkańców.


W pobliżu Koryt przebiega granica pomiędzy gminą raszkowską, pleszewską, dobrzycką, a krotoszyńską. Przez wieś biegnie droga powiatowa z Ostrowa Wielkopolskiego i Raszkowa do Pleszewa, Krotoszyna i Dobrzycy.
Obszar Koryt leży na wysokości 142-155 m n.p.m. Płaską monotonną równinę morenową urozmaica dolina rzeki Lutyni, której źródło jest na terenie wsi Korytnica a jej dopływ Trzebówka wypływa z lasu korytnickiego.

Pod względem klimatycznym region, w którym leży wieś Koryta należy do uprzywilejowanych termicznie. Należy on jednak do obszarów o najniższej sumie rocznych opadów. Wieś Koryta leży w regionie rolniczo-leśnym.
Otaczają ją lasy od wschodu - Nadleśnictwo Taczanów, Leśnictwo Koryta i od zachodu - Nadleśnictwo Krotoszyn.

  Search   

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka