Wednesday, April 21, 2021   
 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
 • Rozpoczęcie roku szkolnego - 2 września 2019r (poniedziałek)
 • Zimowa przerwa świąteczna:  23 - 31 grudnia 2019r
 • Ferie zimowe: 27 stycznia - 9 lutego 2020 r
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020r  
 • Egzamin ósmoklasisty:
  - język polski - 21 kwietnia 2020r (wtorek)
  - matematyka - 22 kwietnia 2020r (środa)
  - jezyk obcy - 23 kwietnia 2020r (czwartek)
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  - 26 czerwca 2020r
 • Ferie letnie - 27 czerwca - 31 sierpnia 2020r
  Search   

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka