Wednesday, April 21, 2021   

2013/2014

 

W roku szkolnym 2013/14 ukazało się pięć numerów gazetki szkolnej Meritum.

Zespół redakcyjny tworzyli:

Katarzyna Kozłowska, Agnieszka Matjasik, Natalia Janowicz, Jagoda Jarzębowska,

Joanna Bruzi, Sandra Florczak, Julia Pawlaczyk, Mikołaj Jańczak, Paweł Andrzejczak,

Karolina Ławniczak.

Celem tworzenia szkolnej gazetki jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności redakcyjnych,

wyrabianie nawyku uważnego obserwowania rzeczywistości i jej komentowania, a także

promowanie twórczości samych uczniów. Młodzi dziennikarze wykazywali dużo entuzjazmu

i kreatywnego myślenia, tworząc w gazetce własne bloki tematyczne. W „Meritum”  pojawiały

się m.in.: ciekawe opowiadania i teksty poetyckie stworzone przez uczniów, recenzje książek,

porady savoir – vivre’u, wywiady, ciekawostki , przepisy kulinarne, krzyżówki.
                                                                                                            Agnieszka Świerblewska

 

2012/2013

 

Zajęcia kółka dziennikarskiego, którego celem jest m.in. wydawanie szkolnej gazetki

,,Meritum'' odbywają się w każdy piątek na 7 lekcji w bibliotece szkolnej. 

 

W tym roku do redakcji należą:

Dominika Nowostawska - kl. 3 gim.

Sylwia Poterek - kl. 3

Jagoda Wolniak - kl. 3

Aleksandra Kowalik - kl. 3

Beata Kierzkowska - kl. 3

Marlena Milewska - kl. 3

Karolina Chałupniczak - kl. 2

Oliwia Jańczak - kl. 2

Paulina Barańska - kl. 2

Jagoda Frąszczak - kl. 2

Dominika Poterek - kl. 6

Joanna Bruzi - kl. 5

Sandra Florczak - kl. 5

Oliwia Jarzębowska - kl. 5

 

Opiekę nad redakcją niezmiennie sprawuje p. Urszula Rychlik-Kościelna

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziennikarskie szlify

,,To co robię, przynosi mi radość'' – takie było główne hasło tegorocznych warsztatów dziennikarskich, w których nie mogło zabraknąć redaktorek naszej szkolnej gazetki ,,Meritum''. Reprezentowały ją cztery uczennice: Dominika Nowostawska z kl. II gim., Angelika Cieluch z kl. III B, Julia Pawlaczyk i Joanna Bruzi z kl. IV. 

  Czytaj więcej...

..................................................................................................................................................................

W naszej szkole wydawany jest dwumiesięcznik pt. ,,Meritum''. Jego redagowaniem

zajmuje się kilkunastoosobowa grupa młodych dziennikarek uczęszczających na zajęcia 

kółka dziennikarskiego:

Opiekunką redakcji jest nauczycielka języka polskiego - Urszula Rychlik-Kościelna.

W naszym piśmie staramy się poruszać tematy, które są bliskie uczniom, nauczycielom,

rodzicom i lokalnej społeczności.

Publikujemy wywiady, reportaże, felietony, informacje, sondy i inne.  

 

Nasze hasło to: 

,,Meritum'' kupujesz - dobry humor zyskujesz''

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2010/2011

 

W roku szkolnym 2010/2011 redakcja gazetki ,,Meritum'' pracowała w następującym składzie:

Paulina Stodolna (redaktor naczelna, szefowa działu składu)

Ewelina Pawłowska (zastępca redaktor naczelnej)

Malwina Kulinska

Sara Krzymińska

Małgorzata Stasiak

Joanna Wójcik

Martyna Sobczak

Kornelia Bestra

Angelika Cieluch

Beata Obałek

Paulina Kierzkowska

Sylwia Gasik

Dominika Nowostawska

Klaudia Potarzycka

Jagoda Wolniak

Sylwia Poterek

Aneta Klorek

Opieka: Urszula Rychlik-Kościelna

 

Tak prezentowały się kolejne numery naszej szkolnej gazetki:

 

Nr 1 2010/2011:                    

 

 

Nr 2 2010/2011:                  Nr 3 2010/2011:

   

 

 Nr 4 2010/2011:                Nr 5 2010/2011:

   

 

 

Sprawozdanie z działalności gazetki w roku szkolnym 2010/2011 - pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oto pierwsze strony wydań naszej gazetki w roku szkolnym 2007/2008:

 

 

  Na zdjęciu: Ola Potarzycka, Marta Wolniak i Marta Parysek podczas końcowych prac nad wydaniem. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE to cykliczna impreza organizowana w Zespole Szkół w Korytach na przełomie maja 
i czerwca od 2004 r. przez redakcję gazetki szkolnej ,,Meritum''. Każdorazowo w imprezie bierze udział kilkudziesięcioro uczestników - redaktorów gazetek szkolnych wraz z opiekunami ze szkół gminy Raszków i innych. Młodzi redaktorzy spotykają się, by wymienić się doświadczeniami, wzbogacić swój warsztat, zdobyć nowe umiejętności. Każdego roku na warsztaty zapraszani są profesjonalni dziennikarze, którzy opowiadają o codziennej pracy w redakcjach, udzielają porad, pokazują kulisy pracy redaktora. Punktem kulminacyjnym każdych warsztatów jest konferencja prasowa z gościem specjalnym - osobą popularną, znaną z mediów.  

Oto nasi dotychczasowi goście:

2004 - Jarosław Wardawy - redaktor naczelny ,,Kuriera Ostrowskiego'' (obecnie ,,Gazety Ostrowskiej'')  i władze samorządowe gminy Raszków

2005 - Janusz Stefański - dziennikarz radia Centrum, Katarzyna Borowicz - Miss Polonia 2004

2006 - Grzegorz Glubiak - dziennikarz ,,Gazety Ostrowskiej'', Michael Ansley - koszykarz ostrowskiej Stali, były gracz ligi NBA

2007 - Anna Okrój - szefowa redakcji telewizji kablowej Pro Art, członkowie zespołu Big Cyc: Jacek Jęrzejak, Roman Lechowicz i Jarek Lis.

 

  Search   

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka