Wednesday, April 21, 2021   

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ORLIK" przy Zespole Szkół im. Orła Białego w Korytach

 

Rok założenia: 26.10.2006r

Zarząd Klubu:
Prezes -
Sławomir Miczke
Sekretarz - Aleksandra Śniegocka
Członkowie - Barbara Hofman, Piotr Lis, Krzysztof Cierniewski,

 

Cele Klubu:
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków szkoły,
- angażaowanie wszystkich dzieci i młodzież do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
- organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
- organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

 

Udział w turniejach i zawodach sportowych:

 • Turniej Marka Wielgusa
 • Turniej z Podwórka na Stadion
 • Turniej Ligi Mistrzów - Ostrów Wlkp
 • Turniej Coca Cola - Cup 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013
 • Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa KS Płomyk

Organizacja turniejów przez UKS "Orlik"

 • Wiosenny Turniej Piłki Nożnej
 • Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły
 • Turniej Piłki Nożnej Szkół Zaprzyjaźnionych
 • Mini Turniej Dla klas I-III
 • Organizacja wszystkich turniejów eliminacyjnych do szczebla wojewódzkiego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów Coca Cola - Cup  (sukces - udział w Finale Wojewódzkim w kategorii szkół podstawowych)

Organizacja obozów i wycieczek

 • Organizacja Obozu Sportowo-rekreacyjnego Zima 2007 w miejscowości Jarocin
 • Organizacja wycieczek sportowych na mecze piłki nożnej do Poznania i mecz piłki siatkowej kobiet do Kalisza

Wszelkie działania Klubu są inicjacją i staraniami Władz Klubu, bardzo dobrą współpracą z Dyrekcją Zespołu Szkół im. Orła Białego w Korytach, Radą Rodziców, KS Płomyk i Sympatykami Klubu.

 

 

  Search   

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka