Wednesday, April 21, 2021   

NAUCZYCIELE

Nauczyciele edukacji przedszkolnej
mgr Dobrosława Zdrojowa
mgr Monika Drożdżyńska

mgr Elżbieta Wojak-Kaczmarek

mgr Magdalena Kierzek

lic. Paulina Wierzyk

 

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
mgr Regina Walkowiak
mgr Marlena Wojtczak
mgr Krystyna Michalak

mgr Monika Drożdżyńska

mgr Marlena Kwiatkowska

 

Katecheci
mgr Renata Wąsik

 

BLOK HUMANISTYCZNY

 

Nauczyciele języka polskiego
mgr Izabela Trzeciak

mgr Agnieszka Świerblewska

mgr Marcin Jakóbczak

lic. Anna Zielazna

 

Nauczyciele języka niemieckiego
mgr Danuta Niezgódka

 

Nauczyciele języka angielskiego

mgr Katarzyna Kamzol

mgr Joanna Kołodziejczyk

 

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwia

mgr Agnieszka Świerblewska

mgr Kinga Bodylska

mgr Dominika Grzybkowska

  

Nauczyciel muzyki, plastyki
mgr Dobroslawa Zdrojowa

mgr Alicja Jańczak

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Izabela Trzeciak

mgr Dominika Grzybkowska

 

 BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

 

Nauczyciele matematyki
mgr Daniela Moch
mgr Maria Szczotka

 

Nauczyciel biologii

mgr Danuta Niezgódka

 

Nauczyciel geografii i przyrody
mgr Danuta Niezgódka

mgr Agata Marciniak

 

Nauczyciel chemii i fizyki
mgr Barbara Hofman

 

Nauczyciel informatyki
mgr Daniela Moch

mgr Maria Szczotka

 

Nauczyciel techniki
mgr Alicja Jańczak

 

Nauczyciele wychowania fizycznego i rekreacji
mgr Agata Marciniak
mgr Sławomir Miczke

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Izabela Trzeciak

lic. Anna Zielazna

 

Nauczyciel bibliotekarz
mgr Alicja Jańczak
 

Nauczyciel logopeda
mgr Izabela Trzeciak

mgr Katarzyna Kamzol

 

Pedagog szkolny
mgr Magdalena Kierzek

  Search   

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka