Wednesday, April 21, 2021   

DYREKCJA

 Dyrektor 
Zespołu Szkół im. Orła Białego w Korytach
mgr Barbara Hofman
 

 

Wicedyrektor 
Zespołu Szkół im. Orła Białego w Korytach
mgr Daniela Moch
 

 

Kierownik 
Szkoły Filialnej w Korytnicy
mgr Marlena Wojtczak

  Search   

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka