Wednesday, April 21, 2021   

 

Rekrutację do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych- materiały pobierz

 

.........................................................................................

 

PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 pobierz

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Terminy zebrań i konsultacji rok szkolny 2019/2020

 

17.09.2019 - zebranie organizacyjne

23.10.2019 - konsultacje dla rodziców

28.11.2019 - zebranie z rodzicami

22.01.2020 - zebrania z rodzicami

25.03.2020 - konsultacje

29.04.2020 - zebranie z rodzicami

27.05.2020 - konsultacje

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów z podziałem na klasy:

 

Klasa 1:

  Edukacja wczesnoszkolna

  Język angielski

 

Klasa 2:

  Edukacja wczesnoszkolna

  Język angielski

 

Klasa 3:

  Edukacja wczesnoszkolna

  Język angielski

 

Klasa 4:

  Język polski

  Język angielski

  Historia

  Muzyka

  Plastyka

  Matematyka

  Przyroda

  Informatyka

  Technika

  Wychowanie fizyczne

  Religia

 

Klasa 5:

  Język polski

  Język angielski

  Historia

  Muzyka

  Plastyka

  Matematyka

  Geografia

  Biologia

  Informatyka

  Technika

  Wychowanie fizyczne

  Religia

 

Klasa 6:

  Język polski

  Język angielski

  Historia

  Muzyka

  Plastyka

  Matematyka

  Geografia

  Biologia

  Informatyka

  Technika

  Wychowanie fizyczne

  Religia

 

Klasa 7:

  Język polski

  Język angielski

  Język niemiecki

  Historia

  Muzyka

  Plastyka

  Matematyka

  Geografia

  Biologia

  Chemia

  Fizyka

  Informatyka

  Technika

  Wychowanie fizyczne

  Religia

 

Klasa 8:

  Język polski

  Język angielski

  Język niemiecki

  Historia

  Wiedza o społeczeństwie

  Muzyka

  Plastyka

  Matematyka

  Geografia

  Biologia

  Chemia

  Fizyka

  Informatyka

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  Wychowanie fizyczne

  Religia

 

 

 

 

 

 

Rekrutację do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych- materiały pobierz

 

.........................................................................................

 

PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 pobierz

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Terminy zebrań i konsultacji rok szkolny 2019/2020

 

17.09.2019 - zebranie organizacyjne

23.10.2019 - konsultacje dla rodziców

28.11.2019 - zebranie z rodzicami

22.01.2020 - zebrania z rodzicami

25.03.2020 - konsultacje

29.04.2020 - zebranie z rodzicami

27.05.2020 - konsultacje

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów z podziałem na klasy:

 

Klasa 1:

  Edukacja wczesnoszkolna

  Język angielski

 

Klasa 2:

  Edukacja wczesnoszkolna

  Język angielski

 

Klasa 3:

  Edukacja wczesnoszkolna

  Język angielski

 

Klasa 4:

  Język polski

  Język angielski

  Historia

  Muzyka

  Plastyka

  Matematyka

  Przyroda

  Informatyka

  Technika

  Wychowanie fizyczne

  Religia

 

Klasa 5:

  Język polski

  Język angielski

  Historia

  Muzyka

  Plastyka

  Matematyka

  Geografia

  Biologia

  Informatyka

  Technika

  Wychowanie fizyczne

  Religia

 

Klasa 6:

  Język polski

  Język angielski

  Historia

  Muzyka

  Plastyka

  Matematyka

  Geografia

  Biologia

  Informatyka

  Technika

  Wychowanie fizyczne

  Religia

 

Klasa 7:

  Język polski

  Język angielski

  Język niemiecki

  Historia

  Muzyka

  Plastyka

  Matematyka

  Geografia

  Biologia

  Chemia

  Fizyka

  Informatyka

  Technika

  Wychowanie fizyczne

  Religia

 

Klasa 8:

  Język polski

  Język angielski

  Język niemiecki

  Historia

  Wiedza o społeczeństwie

  Muzyka

  Plastyka

  Matematyka

  Geografia

  Biologia

  Chemia

  Fizyka

  Informatyka

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  Wychowanie fizyczne

  Religia

 

 

 

 

 

  Search   

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka