Wednesday, April 21, 2021   

Obszar 1 - zajęcia edukacyjne wychowania fizycznego

 •  Nauka do odbić górnych z wykorzystaniem kolorowych baloników klasa IV grupa dziewcząt

SCENARIUSZ  LEKCJI  PIŁKI  SIATKOWEJ ( obszar nr 1 )

Temat lekcji: Nauka odbić oburącz górnych z wykorzystaniem baloników.

Klasa IV, grupa dziewcząt

Prowadzący: mgr Agata Stremlau

Cele lekcji

Umiejętności: uczeń potrafi wykonać odbicie oburącz górą w postawie wysokiej.

Wiadomości: uczeń wie, jak wygląda prawidłowa pozycja podczas odbicia oburącz górą.

Sprawność fizyczna: kształtowanie koordynacji ruchowej

Postawy i motywacje: doskonalenie umiejętności współpracy w parze.

Pomoce: kolorowe baloniki dla każdego ucznia, tasiemki obciążające, piłki

       

    

 

Punkty/ogniwa toku

 

Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw, gier

 

Czas

Część wstępna – 12 minut

Czynności organizacyjno- porządkowe

Zbiórka, raport, powitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania ćwiczących. Przedstawienie celów lekcji i uzasadnienie potrzeby ich realizacji. Kontrola stroju, miejsca ćwiczeń, stanu przyborów i sprzętu.

 

2 min

Zabawa ożywiająca

Zaczarowany berek. Wybieramy berka. Osoba dotknięta przez berka jest zaczarowana i staje w rozkroku z rękami w bok. Aby ją odczarować, należy przejść pomiędzy jej nogami. Po minucie zmiana berka. Wygrywa berek, któremu udało się złapać więcej osób.

 

3 min

Ćwiczenia kształtujące

Ćwiczący ustawiają się wzdłuż boiska do siatkówki:

- truchtem pokonują sześć długości boiska,

- w truchcie krążenia ramion

- krok dostawny, dotykają linii bocznej, powrót,

- krok skrzyżny, dalej jw.

- w jedną stronę podskoki na jednej nodze, z powrotem na drugiej,

- skoki obunóż przez dwie szerokości boiska,

Ćwiczący ustawiają się na obwodzie koła i wykonują:

- krążenia tułowia

- skłony tułowia

- skrętoskłony

- krążenia bioder

- wypady w przód i na boki z pogłębieniem,

- leżenie zawrotne osiem razy

 

 

 

5 min

Część główna – 28 minut

 

Ćwiczenia ukierunkowane z balonikami, które są lżejsze od piłek, wolniej opadają i dają więcej czasu ćwiczącym na przyjęcie odpowiedniej postawy, prawidłowe ułożenie rąk. W miarę jak uczniowie wykonują ćwiczenia poprawnie możemy do balonika przyczepić tasiemkę obciążającą a najsprawniejszym uczniom dać piłki.

Pokaz i omówienie przez nauczyciela techniki odbić oburącz górnych w postawie wysokiej.

Ustawienie jw. Ćwiczący podrzucają i chwytają baloniki w postawie wysokiej. Ustawienie w dwójkach, w odległości ok. 2m – chwyty i odrzucanie balonika oburącz górą wysokim łukiem.

W dwójkach – jeden ćwiczący w siadzie, drugi w pozycji wysokiej. Podania i chwyty oburącz. Podania i próby odbić łukiem w górę. Po 10 podaniach/odbiciach zmiana.

W dwójkach, jeden ćwiczący w siadzie klęcznym, drugi w postawie wysokiej. Stojący podaję płasko, klęczący odbija wysokim łukiem, podnosząc się z klęku. Po 2/3 minutach zmiana.

Odbicia w dwójkach w siadzie.

Odbicia górne w parach po odbiciu ćwiczący wykonuje pełny obrót.

Ćwiczenie jw. Po odbiciu przysiad podparty.

Na zakończenie uczniowie zamieniają baloniki na piłki. Każda para jedną piłkę. Ustawiają się w odległości ok.3m od siebie i podejmują próby odbijać oburącz górą tak, aby piłka nie spadła na podłogę.

Konkurs – która para więcej razy odbije piłkę bez jej upadku.

 

Część końcowa – 5 minut

Ćwiczenia uspokajające

Leżenie przodem w parach twarzą do siebie, ćwiczący robią głęboki wdech i przedmuchują do siebie balonik, asekurując rękami by nie uciekł za daleko.

 

3 min

Podsumowanie lekcji

Zbiórka, przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji. Ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie.

 

2 min

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gimnastyka z elementami gimnastyki artystycznej, klasa V i VI grupa dziewcząt          

   

  SCENARIUSZ  LEKCJI  Gimnastyki z elementami gimnastyki artystycznej.( obszar nr 1 )

  Temat lekcji:

  Klasa IV, grupa dziewcząt

  Prowadzący: mgr Agata Stremlau

  Cele lekcji

  Umiejętności: samodzielne wykonywanie ćwiczeń kształtujących, doskonalenie płynności i estetyki ruchu

  Wiadomości: uczeń zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń, potrafi je nazwać

  Sprawność fizyczna: kształtowanie koordynacji ruchowej

  Postawy i motywacje: samokontrola prawidłowego wykonywania ćwiczeń i estetyki poruszania się

  Pomoce: utwór muzyczny o zmiennym tempie, kolorowe wstążki na patyczku o długości ok. 3/4 metrów

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Punkty/ogniwa toku

  Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw, gier

  Czas

  Część wstępna – 12 minut

  Czynności organizacyjno- porządkowe

  Zbiórka, raport, powitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania ćwiczących. Przedstawienie celów lekcji i uzasadnienie potrzeby ich realizacji. Kontrola stroju, miejsca ćwiczeń, stanu przyborów i sprzętu.

   

  2 min

  Zabawa ożywiająca

  Ogonki. Każdy ćwiczący dostaje szarfę/ogonek i umieszcza ją z tyły za paskiem spodenek, zwisająca szarfa tworzy ogonek. Uczniowie rozbiegają się po Sali i na sygnał rozpoczynają berka polegającego na zebraniu jak największej ilości ogonków od pozostałych uczestników. Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej.

   

  5 min

  Ćwiczenia kształtujące

  Ćwiczący ustawiają się na obwodzie koła przyjmują prawidłową postawę i wykonują:

  - krążenia głowy w prawo, potem w lewo

  - skłony głowy w przód i w tył

  - krążenia ramion w przód

  - krążenia ramion w tył

  - skłony tułowia w bok

  - krążenia tułowia

  - skłony tułowia

  - skrętoskłony

  - krążenia bioder

  - ramiona wyprostowane przed sobą, wymachy nogi w górę z dotknięciem dłoni

  - przysiady

  - wypady w przód i na boki z pogłębieniem,

  - pajacyki

  - w klęku podpartym koci grzbiet

  - w siadzie prostym skłony tułowia

  - w leżeniu tyłem rowerek

  - w leżeniu tyłem nożyce poziome

   

   

   

  13 min

  Część główna – 20 minut

   

  Ćwiczenia ukierunkowane na doskonalenie płynności i estetyki ruchu ze wstążkami do łagodnego utworu muzycznego.

  Ustawienie w szachownicę, wstążka trzymana w prawej ręce, uczniowie wykonują:

  - obszerne krążenia, ręką prawą potem lewą

  - ósemki poziome

  - ósemki pionowe

  - obroty

  - rysowanie na podłodze zygzaków pionowych i poziomych

  - rysowanie na podłodze ślimaków z góry na dół

  - swobodny bieg po sali z przeskakiwaniem rysowanych okręgów

   

   

   

  10 min

   

   

   

  Swobodna improwizacja ruchowa do utworu o zmiennym tempie i natężeniu np. „Cztery pory roku” Uczniowie wykorzystują poznane elementy, poruszają się po sali wykonując podskoki, skłony, przyjmując poznane pozycje wyjściowe i nie dopuszczają do zbyt długiej bezczynności wstążki. Ćwiczenia wykonują według własnych odczuć tworząc swój autorski układ gimnastyczno – taneczny.

   

   

  10 min

  Część końcowa – 10 minut

  Ćwiczenia uspokajające

  W siadzie skrzyżnym, ramiona bokiem w górę-wdech, przodem w dół-wydech, powtarzają trzy razy.

  Zabawa w „minutkę”, w leżeniu tyłem, zamykają oczy nauczyciel daje znak na rozpoczęcie, a uczniowie wedle własnego uznania wytrzymują minutę w takiej pozycji. Gdy uznają że czas minął powracają do siadu skrzyżnego. Wygrywa uczeń który najlepiej wyczuł upływający czas.

   

  3 min

  Podsumowanie lekcji

  Zbiórka, przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji. Ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie.

   

  2 min

   

                                                                                                        

 

Obszar 1 - zajęcia edukacyjne wychowania fizycznego

 •  Nauka do odbić górnych z wykorzystaniem kolorowych baloników klasa IV grupa dziewcząt

SCENARIUSZ  LEKCJI  PIŁKI  SIATKOWEJ ( obszar nr 1 )

Temat lekcji: Nauka odbić oburącz górnych z wykorzystaniem baloników.

Klasa IV, grupa dziewcząt

Prowadzący: mgr Agata Stremlau

Cele lekcji

Umiejętności: uczeń potrafi wykonać odbicie oburącz górą w postawie wysokiej.

Wiadomości: uczeń wie, jak wygląda prawidłowa pozycja podczas odbicia oburącz górą.

Sprawność fizyczna: kształtowanie koordynacji ruchowej

Postawy i motywacje: doskonalenie umiejętności współpracy w parze.

Pomoce: kolorowe baloniki dla każdego ucznia, tasiemki obciążające, piłki

       

    

 

Punkty/ogniwa toku

 

Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw, gier

 

Czas

Część wstępna – 12 minut

Czynności organizacyjno- porządkowe

Zbiórka, raport, powitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania ćwiczących. Przedstawienie celów lekcji i uzasadnienie potrzeby ich realizacji. Kontrola stroju, miejsca ćwiczeń, stanu przyborów i sprzętu.

 

2 min

Zabawa ożywiająca

Zaczarowany berek. Wybieramy berka. Osoba dotknięta przez berka jest zaczarowana i staje w rozkroku z rękami w bok. Aby ją odczarować, należy przejść pomiędzy jej nogami. Po minucie zmiana berka. Wygrywa berek, któremu udało się złapać więcej osób.

 

3 min

Ćwiczenia kształtujące

Ćwiczący ustawiają się wzdłuż boiska do siatkówki:

- truchtem pokonują sześć długości boiska,

- w truchcie krążenia ramion

- krok dostawny, dotykają linii bocznej, powrót,

- krok skrzyżny, dalej jw.

- w jedną stronę podskoki na jednej nodze, z powrotem na drugiej,

- skoki obunóż przez dwie szerokości boiska,

Ćwiczący ustawiają się na obwodzie koła i wykonują:

- krążenia tułowia

- skłony tułowia

- skrętoskłony

- krążenia bioder

- wypady w przód i na boki z pogłębieniem,

- leżenie zawrotne osiem razy

 

 

 

5 min

Część główna – 28 minut

 

Ćwiczenia ukierunkowane z balonikami, które są lżejsze od piłek, wolniej opadają i dają więcej czasu ćwiczącym na przyjęcie odpowiedniej postawy, prawidłowe ułożenie rąk. W miarę jak uczniowie wykonują ćwiczenia poprawnie możemy do balonika przyczepić tasiemkę obciążającą a najsprawniejszym uczniom dać piłki.

Pokaz i omówienie przez nauczyciela techniki odbić oburącz górnych w postawie wysokiej.

Ustawienie jw. Ćwiczący podrzucają i chwytają baloniki w postawie wysokiej. Ustawienie w dwójkach, w odległości ok. 2m – chwyty i odrzucanie balonika oburącz górą wysokim łukiem.

W dwójkach – jeden ćwiczący w siadzie, drugi w pozycji wysokiej. Podania i chwyty oburącz. Podania i próby odbić łukiem w górę. Po 10 podaniach/odbiciach zmiana.

W dwójkach, jeden ćwiczący w siadzie klęcznym, drugi w postawie wysokiej. Stojący podaję płasko, klęczący odbija wysokim łukiem, podnosząc się z klęku. Po 2/3 minutach zmiana.

Odbicia w dwójkach w siadzie.

Odbicia górne w parach po odbiciu ćwiczący wykonuje pełny obrót.

Ćwiczenie jw. Po odbiciu przysiad podparty.

Na zakończenie uczniowie zamieniają baloniki na piłki. Każda para jedną piłkę. Ustawiają się w odległości ok.3m od siebie i podejmują próby odbijać oburącz górą tak, aby piłka nie spadła na podłogę.

Konkurs – która para więcej razy odbije piłkę bez jej upadku.

 

Część końcowa – 5 minut

Ćwiczenia uspokajające

Leżenie przodem w parach twarzą do siebie, ćwiczący robią głęboki wdech i przedmuchują do siebie balonik, asekurując rękami by nie uciekł za daleko.

 

3 min

Podsumowanie lekcji

Zbiórka, przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji. Ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie.

 

2 min

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gimnastyka z elementami gimnastyki artystycznej, klasa V i VI grupa dziewcząt          

   

  SCENARIUSZ  LEKCJI  Gimnastyki z elementami gimnastyki artystycznej.( obszar nr 1 )

  Temat lekcji:

  Klasa IV, grupa dziewcząt

  Prowadzący: mgr Agata Stremlau

  Cele lekcji

  Umiejętności: samodzielne wykonywanie ćwiczeń kształtujących, doskonalenie płynności i estetyki ruchu

  Wiadomości: uczeń zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń, potrafi je nazwać

  Sprawność fizyczna: kształtowanie koordynacji ruchowej

  Postawy i motywacje: samokontrola prawidłowego wykonywania ćwiczeń i estetyki poruszania się

  Pomoce: utwór muzyczny o zmiennym tempie, kolorowe wstążki na patyczku o długości ok. 3/4 metrów

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Punkty/ogniwa toku

  Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw, gier

  Czas

  Część wstępna – 12 minut

  Czynności organizacyjno- porządkowe

  Zbiórka, raport, powitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania ćwiczących. Przedstawienie celów lekcji i uzasadnienie potrzeby ich realizacji. Kontrola stroju, miejsca ćwiczeń, stanu przyborów i sprzętu.

   

  2 min

  Zabawa ożywiająca

  Ogonki. Każdy ćwiczący dostaje szarfę/ogonek i umieszcza ją z tyły za paskiem spodenek, zwisająca szarfa tworzy ogonek. Uczniowie rozbiegają się po Sali i na sygnał rozpoczynają berka polegającego na zebraniu jak największej ilości ogonków od pozostałych uczestników. Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej.

   

  5 min

  Ćwiczenia kształtujące

  Ćwiczący ustawiają się na obwodzie koła przyjmują prawidłową postawę i wykonują:

  - krążenia głowy w prawo, potem w lewo

  - skłony głowy w przód i w tył

  - krążenia ramion w przód

  - krążenia ramion w tył

  - skłony tułowia w bok

  - krążenia tułowia

  - skłony tułowia

  - skrętoskłony

  - krążenia bioder

  - ramiona wyprostowane przed sobą, wymachy nogi w górę z dotknięciem dłoni

  - przysiady

  - wypady w przód i na boki z pogłębieniem,

  - pajacyki

  - w klęku podpartym koci grzbiet

  - w siadzie prostym skłony tułowia

  - w leżeniu tyłem rowerek

  - w leżeniu tyłem nożyce poziome

   

   

   

  13 min

  Część główna – 20 minut

   

  Ćwiczenia ukierunkowane na doskonalenie płynności i estetyki ruchu ze wstążkami do łagodnego utworu muzycznego.

  Ustawienie w szachownicę, wstążka trzymana w prawej ręce, uczniowie wykonują:

  - obszerne krążenia, ręką prawą potem lewą

  - ósemki poziome

  - ósemki pionowe

  - obroty

  - rysowanie na podłodze zygzaków pionowych i poziomych

  - rysowanie na podłodze ślimaków z góry na dół

  - swobodny bieg po sali z przeskakiwaniem rysowanych okręgów

   

   

   

  10 min

   

   

   

  Swobodna improwizacja ruchowa do utworu o zmiennym tempie i natężeniu np. „Cztery pory roku” Uczniowie wykorzystują poznane elementy, poruszają się po sali wykonując podskoki, skłony, przyjmując poznane pozycje wyjściowe i nie dopuszczają do zbyt długiej bezczynności wstążki. Ćwiczenia wykonują według własnych odczuć tworząc swój autorski układ gimnastyczno – taneczny.

   

   

  10 min

  Część końcowa – 10 minut

  Ćwiczenia uspokajające

  W siadzie skrzyżnym, ramiona bokiem w górę-wdech, przodem w dół-wydech, powtarzają trzy razy.

  Zabawa w „minutkę”, w leżeniu tyłem, zamykają oczy nauczyciel daje znak na rozpoczęcie, a uczniowie wedle własnego uznania wytrzymują minutę w takiej pozycji. Gdy uznają że czas minął powracają do siadu skrzyżnego. Wygrywa uczeń który najlepiej wyczuł upływający czas.

   

  3 min

  Podsumowanie lekcji

  Zbiórka, przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji. Ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie.

   

  2 min

   

                                                                                                        

 

  Search   

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka