Wednesday, April 21, 2021   

FUNDATORZY

 Fundatorzy sztandaru
* Rada Rodziców Zespołu Szkół w Korytach
* Urząd Gminy i Miasta Raszków
* Samorząd Uczniowski
* Rada Sołecka wsi Bugaj
* Rada Sołecka wsi Koryta
* Rada Sołecka wsi Ligota
* Rada Sołecka wsi Korytnica
* Ksiądz Wojciech Pachciarz
* Koło Lowieckie "Nemrot" z Łodzi
* Pan Woźniak
* Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
* Bank Spółdzielczy w Raszkowie
* Bezimienny sympatyk i przyjaciel szkoły z Dobrzycy
* Firma "Stalpot" z Karminka
* Bogumiła i Paweł Wasela
* Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Korytach

Fundatorzy obelisku
* Danuta i Witold Potarzyccy
* Arleta i Bernard Potarzyccy

Fundatorka tablicy pamiątkowej
* Elżbieta Rychlik

Wszystkim Fundatorom i ofiarodawcom, którzy przyczynili się do powstania sztandaru i organizacji uroczystości oficjalnego nadania imienia szkole, serdecznie dziękujemy!

  Search   

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dziennik elektroniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Bajki bez barier


   e-biblioteka